Certifikace

kvality a pravosti diamantů

Jsem soudní znalec oboru ekonomika, odvětí ceny
a odhady movitých věcí se specializací
na drahé kovy a kameny

Jako soudní znalec provádím:

Znalecké posudky a konzultace, odhady
obecných cen v místě a čase obvyklých a tržní
oceňování. To vše v oblasti drahých kovů,
šperků, diamantů, za účelem např.: pojištění,
likvidace pojistných událostí, dědického
řízení, reklamačního řízení, dražeb - aukcí,
bankovních záruk apod.