šperky tvořím z drahých kovů.
Většinou v kombinaci s drahokamy -
zvláště pak s diamanty,
které považuji
za výrazný zdobný prvek
a symbol absolutní
čistoty.

takové šperky mohou být
skvělým dědictvím předávaným
z generace na generaci.
Založte i Vy tradici investic
do skutečné
a neopakovatelné
hodnoty.

Diamant je jedním z nejvzácnějších drahých kamenů, který svými mimořádnými fyzikálními vlastnostmi zaujímá mezi nerosty také zcela mimořádné postavení. jeho název je odvozen od řeckého slova adamas, které česky znamená nezrušitelný, nepřemožitelný. Je nejtvrdším známým nerostem na zemi. Při 770 °C se začíná spalovat. Při 800 °C shoří.

Diamanty vznikaly ve velkých hloubkách v horninách zvaných kimberlity, které sopečnými erupcemi
dostávaly na povrch. Diamanty se nacházejí ponejvíce v říčních naplaveninách ve formě zrn. kam byly zaneseny z původních matečních hornin.
První nalezené diamanty pocházely z nalezišť v Indii. Velká naleziště diamantu jsou v různých státech jižní Afriky, V Brazílii, na Sibiři a v Austrálii.

Diamanty se nejčastěji brousí do briliantového výbrusu. Kromě briliantového výbrusu se brousí do tvaru růžicového (routy). Nejvíce je ceněn diamant, který je absolutně čistý, čiré barvy, popř. s nádechem domodra. Brilianty se váží na karáty a jejich ceny se v obchodě uvádějí na jeden metrický karát. Ceny briliantu se určují podle jejich velikosti, hmotnosti,vnitřní čistoty, barvy a výbrusu. Vady se označují podle povahy: jsou to např. uhlíky, vrostlice, trhlinky péra, různobarevné tečky, mlhovinky, písek, led.nepřesné broušení plošek.
Hodnota diamantu se mezinárodně určuje čtyřmi C:

Carat (hmotnost)
- jeden metrický karát = 0,2 G. Označení vzniklo podle názvu přibližně stejně těžkých zrn svatojánského chleba, jimž se v dávných dobách odvažovaly drahé kameny.

Colour (barva)
- barva diamantu se určuje při
severním světle srovnáním s čistě bílým papírem.

Clarity (čistota)
- ke zjišťování čistoty diamantu se
používá 10x zvětšovací lupa. V kamenech se hledají cizí
prvky (inkluze), kapky tekutin, plynové bublinky a jiná
nečistota. Jasný je pouze ten diamant, v němž při deseti-
násobném zvětšení není patrné žádné cizí tělísko.

Cut (výbrus)
- každá ploška broušeného diamantu
musí rozložit dopadající světlo na duhové barvy a
odrazit je zpět. To vše dokáží jen dokonale vybroušené
kameny

Nejznámější diamanty světa

Indie
Koh-i-nor (hora světa) - je čirý, jemně nazelenalý. Původní výbrus byla nepravidelná růžice o hmotnostï 181 ct. od roku 1850 je v majetku anglické královské rodiny a je vsazen do koruny brtiských korunovačních klenotů. V roce 1852 byl v Londýně v klenotnické firmě Garrand tento poněkud nedokonalý kámen přebroušen do tvaru rozety - nižší briliant osmihranného tvaru o hmotnosti 108 ct. K přebroušení byl do Londýna přivezen brusič diamantů z Amsterodamu.

Brazílie
Hvězda jihu - nalezen ve státe Minas Gerias. Surový vážil 261 ct. Byl
vybroušený v Amsterodamu v čistý briliant o hmotnosti 125 ct.
Jižní Afrika
Cullinan (hvězda Afriky) - Největší z dosud známých diamantů byl nalezen roku 1905 v jámě dolu Premier u Pretorie v Transwalu. Měl hmotnost 3106 ct a byl pojmenovan po řediteli společnosti Cullinanovi. Byl velký jako mužská pěst, čirý, s nádechem domodra, prvotřídní jakosti. Je domněnka, že je úlomkem ještě většího krystalu. Transwalská vláda jej darovala anglickému králi Eduardovi VII. v Amsterodamu byl vybroušen u světoznámé firmy Assher Comp. Po téměř ročním zkoumání jeho vnitřní struktury byl rozštípnut na dva hlavní kusy, z nichž bylo získáno devět velkých devadesát šest malých briliantů o celkové hmotnosti 1063 ct. Cullinan 1 až 4 jsou zasazeny v královských korunovačních klenotech a jsou uloženy v pokladu v Toweru v Londýně.

Nejznámější diamanty světa

Jižní Afrika
Cullinan (hvězda Afriky) - Největší z dosud známých diamantů byl nalezen roku 1905 v jámě dolu Premier u Pretorie v Transwalu. Měl hmotnost 3106 ct a byl pojmenovan po řediteli společnosti Cullinanovi. Byl velký jako mužská pěst, čirý, s nádechem domodra, prvotřídní jakosti. Je domněnka, že je úlomkem ještě většího krystalu. Transwalská vláda jej darovala anglickému králi Eduardovi VII. v Amsterodamu byl vybroušen u světoznámé firmy Assher Comp. Po téměř ročním zkoumání jeho vnitřní struktury byl rozštípnut na dva hlavní kusy, z nichž bylo získáno devět velkých devadesát šest malých briliantů o celkové hmotnosti 1063 ct. Cullinan 1 až 4 jsou zasazeny v královských korunovačních klenotech a jsou uloženy v pokladu v Toweru v Londýně.